Kategorie

Witkowo - jako szlachecka wieś pojawiła się w źródłach pisan...
Witkowo

Archeolodzy badają średniowieczną Nieszawę

Archeolodzy badają średniowieczną Nieszawę
W 1931 roku Polska nabyła od Wielkiej Brytanii licencję na p...
7TP
tytuły króla: AUGUSTUS SECUNDUS DEI GRATIA REX POLONIAE, MAG...
Monety za panowania Augusta II Mocnego
Dwa kilometry na lewo od drogi ze Szczerby do Raczek, nad je...
Święte miejsce
Pierwsze urządzenia obronne w miejscu dzisiejszego zespołu m...
Zamek oleśnicki
Problem wprowadzenia odpowiedniego następcy samolotów Potez ...
PZL-23 Karaś

Odkrycia polskich archeologów na Krymie

Odkrycia polskich archeologów na Krymie
80 lat temu odkryto przedhistoryczne grodzisko w Biskupinie...
80 lat temu odkryto przedhistoryczne grodzisko w Biskupinie
Zbliżał się front. Niemcy w popłochu pakowali swoje skarby. ...
Krasków - Historia jednej klamerki - Joanna Lamparska
Powstanie miasta Skawiny związane było z istniejącym brodem ...
Skawina
Ziemia jarosławska w rozumieniu regionalnym tworzy ciekawe z...
Jarosław
Wiadomości o bitwie pod Grunwaldem rozegranej 15 lipca 1410 ...
Opis bitwy pod Grunwaldem - żródła historyczne
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 roku kiedy to ksią...
Zamek Bolków. Historia, muzeum
21 sierpnia 1933 roku Szef Departamentu Technicznego Ministe...
WZ34
Spektakularne groby z początku średniowiecza odkryto w Burdą...
Spektakularne groby z początku średniowiecza odkryto w Burdągu
Konspiracyjna organizacja wojskowa, działająca w okresie oku...
Armia Krajowa - komendanci, struktury, zadania
Michał Korybut Wiśniowiecki, syn Jeremiego Michała i Gryzeld...
Monety za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego
Niżej przedstawiono wyciągi (skróty) ze wspomnień Polaków pr...
Wspomnienia osiedleńców. Czas wielkich zmian w Oleśnicy