Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Doprowadził do eksplozji. W mieszkaniu i piwnicy przechowywał amunicję i niewybuchy

2020-03-27 22:28:30

Kilkanaście domów sprzed ok. 3 tys. lat przebadali archeolodzy w Delcie Nilu

2020-03-27 22:02:35

Archeolodzy poznają przyrodę w okolicy osady obronnej sprzed 4 tys. lat

2020-03-27 22:00:52

Część mieszkańców pradziejowego osiedla mogła być pochowana w swoich domach

2020-03-23 13:05:55

Zaginione secesyjne naczynie na wodę święconą – odnalezione

2020-03-20 20:31:32

Depozyt królewski sprzed 3,5 tys. lat koło świątyni Hatszepsut

2020-03-14 19:28:31

W polskiej historii nie brak było epidemii; dawniej pojawiały się nawet co kilka lat

2020-03-08 12:33:54
Edward Stachura
Edward Stachura urodził się we Francji, w rodzinie polskich ...
Zagadki Psałterza floriańskiego
Jeden z najcenniejszych skarbów polskiej kultury, Psałterz f...
Znakowanie amunicji 7,92x57 w latach 1939-44 w fabryce w Skarżysku-Kamiennej.
Po zajęciu Polski przez Niemcy w 1939 roku okupanci przystąp...
Deportacja Anny Frank do KL Auschwitz
Czteroosobowa rodzina Franków - ojciec Otto, matka Edith, or...

    www.archives.gov
    Office of the U.S. Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality, Photographs relating to Major Nurenburg Trials, compiled 1945 - 1946, NWDNS-238-NT-592
Na miejsce procesu wybrano Norymbergę, aby tam ostatecznie u...
Historia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem
Nie rozbrzmiewają już modły rabinów Wielkiej Synagogi na Tło...
O Inkach uwagi prawdziwe
Z historią, zwyczajami, życiem codziennym oraz religią Inków...
Znakowanie niemieckiej amunicji 7,92x57 Mauser produkowanej dla Hiszpanii
Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii 17 lipca 1936 roku zaró...
Miny niemieckie (cz. 1)
Chyba najsłynniejsza niemiecka mina przeciwpiechotna.
Powstanie Narodowych Sił Zbrojnych
Nieudane próby scalenia Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW...
Zamek w Mirowie
Ruiny zamku znajdują się w samym sercu Jury, we wsi Mirów. C...
Ryszard Kukliński
„Jack Strong” i „Mewa” – to dwa pseudonimy, pod którymi ukry...
Powrót kolekcji arrasów na Wawel
Wawelskie arrasy, przeznaczone do dekoracji wnętrz królewski...
Produkcja niemieckiej amunicji 7,92x57 Mauser ...
Produkcja niemieckiej amunicji 7,92x57 Mauser po ograniczeni...
Zdobycie Kamieńca Podolskiego przez Turków
Traktat andruszowski z 1667 r. wywołał zaniepokojenie Turcji...
Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego zostali skazani w Moskwie
Fakt aresztowania przywódców podziemia rozniósł się po całym...
„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie”
27 stycznia pamiętnego roku 1945 zobaczyliśmy za drutami inn...
Co dziś wiemy o Obławie Augustowskiej? – rozmowa z Danutą Kaszlej
Obława Augustowska jest jednym z nie do końca wyjaśnionych e...
Granaty włoskie z okresu I Wojny Światowej - Wyrzutnie
GRANATY WŁOSKIE Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ GRANATY WYSTRZE...